Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września - środa, godz. 9.00 w zależności od pogody na placu przed szkołą lub w sali gimnastycznej.


Prosimy o przestrzeganie Wytycznych GIS, MEiN oraz MZ dotyczących:
- zachowania dystansu 1,5 m
- zasłanianie nosa i ust maseczką (w miejscach wspólnych - korytarz)
- dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły.
W związku z sytuacja epidemiczną i w/w wytycznymi, w spotkaniach z wychowawcami będą mogli uczestniczyć tylko uczniowie.

Dzieci rozpoczynające naukę w klasie I zapraszamy z jednym rodzicem na spotkanie z wychowawcą. Sala w której odbędzie się spotkanie z wychowawcą zostanie ustalona w dniu spotkania czyli 1 września w zależności od z sytuacji pogodowej.
O godz. 8.00 w Kościele w Łaskarzewie Msza święta, w której będzie uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły.

 ZAPRASZAMY