Planowany nabór do Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie – maj 2021 r. 

W dniu 16.03.2021 r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniono  wykonawcę zadania: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym  Helenowie. Do zakresu prac należą roboty budowlane i wykończeniowe,  wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

W związku z tym na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Łaskarzew  zaplanowane jest podjęcie uchwały o utworzeniu Gminnego Klubu Dziecięcego  w Starym Helenowie oraz nadania statutu. Rozpoczęcie działalności Klubu  zaplanowane jest na wrzesień 2021 r. 

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego planowana jest na maj br. Do Klubu będą mogły uczęszczać dzieci od 1. roku życia do końca roku szkolnego, w którym  dziecko kończy 3 lata, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest  objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w  którym dziecko kończy 4 lata. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  zostaną podane w późniejszym terminie. 

 Wójt Gminy Łaskarzew 

 /Marian Janisiewicz/