Tegoroczny Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem: Działanie na rzecz klimatu. Niestety nie mogliśmy zorganizować żadnej akcji w szkole, gdyż nie możemy się spotykać. Jednak to nie oznacza, że nie podejmowaliśmy działań we własnym zakresie. Uczniowie otrzymali 12 kroków, których codzienne stosowanie może poprawić stan naszego klimatu. Niektórzy z nich przysłali zdjęcia ukazujące jak dbają o naszą planetę oraz opowiedzieli  jak ekologicznie żyje się w ich domach.

Opiekunka SU skorzystała z zaproszenia i wzięła udział w warsztatach on-line Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu, które odbyły się 22 kwietnia. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta były działania na rzecz ochrony klimatu, w tym promowanie zachowań proekologicznych.
Za pośrednictwem specjalnego czatu każdy uczestnik mógł zadać pytanie ministrowi klimatu Michałowi Kurtyce oraz uczestniczyć w wykładach zaproszonych ekspertów: Zrozumieć globalne ocieplenie - mechanizm i konsekwencje (dr Mariusz Gogól) i OZE. Skąd mamy prąd? (dr Tomasz Rożek). Wydarzenie zakończyły warsztaty filmowe z Szymonem Chałupką (vlog Filmujemy!).
Warsztaty on-line Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu odbywały się w ramach projektu edukacyjnego Fundacji BOŚ Postaw na Słonce, a ich organizatorami są wspólnie Ministerstwo Klimatu, Bank Ochrony Środowiska i Fundacja BOŚ, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Galeria zdjęć nadesłanych z okazji Dnia Ziemi