PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021    ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

Klasa  I

Zajęcia edukacyjne

(przedmioty  lub bloki)

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Religia

kr.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, J.Snopek

Poznaję Boży świat

Jedność

 

Klasa II

Zajęcia edukacyjne (Przedmioty)

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Religia

E. Kondrak

Ks.J.Czerkawski

„Idziemy do Jezusa”

Jedność

 

Klasa    III

Zajęcia edukacyjne

(Przedmioty lub bloki)

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Religia

E. Kondrak

J. Czerkawski

„Jezus jest z nami”

podręcznik + ćwiczenie

Jedność

 

Klasa   IV

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Religia

Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Miejsce pełne bogactw     

        podręcznik + ćwiczenie   

Jedność

 

Klasa    V

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości – podręcznik dla klas 5-6 +ćwiczenie

RUBIKON

Religia

kr.dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Szczęśliwi, którzy słuchają prawdy

Jedność

 

Klasa VI 

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król i inni

Wędrując ku dorosłości Podręcznik dla klas 5-6

RUBIKON

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Tajemnice BOGAtego życia

    podręcznik + ćwiczenie

Jedność

 

Klasa   VII

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości 7

Podręcznik i ćwiczenie

RUBIKON

Religia

ks. dr K. Mielnicki

Elżbieta Kondrak

Ewelina Parszewska

Błogosławieni, którzy słuchają Jezusa.

Jedność

 

Klasa   VIII

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

podręcznika

Wydawnictwo

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości 8

Podręcznik i ćwiczenie

RUBIKON

Religia

ks. dr K. Mielnicki

Elżbieta Kondrak

Ewelina Parszewska

Błogosławieni, którzy słuchają Jezusa.

Jedność