PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE - GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

  Religia: PSO 
     
  Język polski PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa3
     
  Język angielski PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa3
     
  Język rosyjski: PSO 
     
  Muzyka i Plastyka: PSO 
     
  Historia PSO   Wymagania:klasa 2.. klasa 3
     
  Wiedza o społeczeństwie PSO  Wymagania:klasa 2.. klasa 3
     
  Geografia PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa3
     
  Bilogia: PSO 
     
  Chemia: PSO 
     
  Fizyka ..PSO. zasady ogólne ..klasa2 ..klasa3
     
  Matematyka PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa 3
     
  Zajęcia komputerowe: PSO 
     
  Wychowanie fizyczne PSO 
     
  Edukacja dla bezpieczeństwa: PSO 
     
  Zajęcia techniczne: PSO 

Aktualizacja 02.11.2017