PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE - GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

  Religia: PSO 
     
  Język polski PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa3
     
  Język angielski PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa3
     
  Język rosyjski: PSO 
     
  Muzyka i Plastyka: PSO 
     
  Historia PSO   Wymagania:klasa 2.. klasa 3
     
  Wiedza o społeczeństwie PSO  Wymagania:klasa 2.. klasa 3
     
  Geografia PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa3
     
  Bilogia: PSO 
     
  Chemia: PSO 
     
  Fizyka ..PSO. zasady ogólne ..klasa2 ..klasa3
     
  Matematyka PSO  Wymagania: klasa 2.. klasa 3
     
  Zajęcia komputerowe: PSO 
     
  Wychowanie fizyczne PSO 
     
  Edukacja dla bezpieczeństwa: PSO 
     
  Zajęcia techniczne: PSO 

Aktualizacja 02.11.2017

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE - SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM PILCZYNIE

 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

                         Wymagania:

 PSO

 klasa1 klasa 2 klasa 3

  Religia:    PSO 
  Etyka:   PSO 
  Język polski:   PSO 
Język angielski:  PSO 
  Muzyka i Plastyka:  PSO 
  Język rosyjski:  PSO
  Historia:  PSO 
   WOS:  PSO 
  Przyroda:  PSO 
  Biologia i chemia:  PSO 
  Geografia:  PSO
  Matematyka:  PSO 
  Fizyka  PSO 
  Zajęcia komputerowe:   PSO kl 4-6,     PSO kl 1-3
  Zajęcia techniczne:   PSO 
  Wychowanie fizyczne   PSO 
Aktualizacja 02.10.2019