HARMONOGRAM OTWARCIA BOISKA SZKOLNEGO

                        LIPIEC - SIERPIEŃ 2021R.

      

GODZINY DYŻURU: codziennie w godz. 16.00 – 19.00

 

Regulamin pdf

  

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  KOMPLEKSU SPORTOWEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE

W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID -19

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 KWIETNIA 2021R. DO ODWOŁANIA.

 

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boisk sportowych, od dnia 23.04.2021r. dodaje się następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Boiska i plac zabaw będą udostępniane w wyznaczone dni oraz godziny zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc (dni i godziny otwarcia mogą ulec weryfikacji w razie potrzeb).
 2. Z boiska lub placu zabaw mogą korzystać tylko osoby zdrowe.
 3. Wejście na kompleks – furtką od strony parkingu szkolnego.
 4. Rekomendowane jest zachowanie odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności – bezpieczny dystans minimum 2 metry.
 5. Nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa.
 6. Maksymalna liczba jednocześnie korzystających z boiska lub placu zabaw nie może przekroczyć 25 osób.
 7. W przypadku dużej ilości chętnych chcących korzystać z boiska lub placu zabaw osoba nadzorująca zastrzega sobie prawo do wpuszczania korzystających na określony czas.
 8. Wchodzący i opuszczający boisko/plac zabaw obowiązkowo dezynfekują ręce (płyn dostępny przy wejściu na teren boiska).
 9. Korzystający z boiska/placu zabaw używają wyłącznie własnego sprzętu sportowego.
 10. Nie ma możliwości korzystania z pomieszczeń socjalnych w tym także z WC.
 11. Nie można organizować żadnych imprez, zawodów, rozgrywek.
 12. Urządzenia znajdujące się na boisku są dezynfekowane.
 13. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID- 19 osoba nadzorująca ma prawo usunąć korzystającego z boiska/placu zabaw.
 14. Wstęp na boisko/plac zabaw poza wyznaczonymi godzinami otwarcia jest bezwzględnie zakazany.   

                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie