Dzień Patrona
Dzień Patrona Szkoły
    Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, syn ziemi podlaskiej, urodzony 14 września 1947r. we wsi Okopy, wyświęcony na prezbitera w Warszawie 28 maja 1972r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gorliwy duszpasterz ludzi pracy,
służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich i prześladowanych. Jako rezydent przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu wsławił się odprawianiem Mszy św. za Ojczyznę. W trudnym okresie dziejów Ojczyzny wszystkich ludzi, bez wyjątku,
obejmował pasterską miłością nawołując do pojednania, aby zło dobrem zwyciężać. Cechowała Go prawość niespotykana u zwykłych ludzi, a jego poczucie sprawiedliwości wypływało z ducha i litery Ewangelii. 19 października 1984r. odprawił swoją ostatnią Mszę św. – i zniknął. Szukała go cała Polska. Oprócz tajnej policji. Oni nie szukali, oni byli sprawcami zniknięcia. Ks. Jerzy Popiełuszko, nazywany kapelanem ,,Solidarności”, został
przez nich porwany, a następnie zamordowany. Nie mogli jednak zamordować jego myśli, jego dzieła i pamięci o nim. Jego konsekwentna postawa i męstwo wyrażały się w słowach ,,przekroczyłem barierę strachu, jestem gotowy na wszystko”. Swym przykładem dodawał otuchy całemu narodowi. Płakano po nim na pogrzebie i później, ale równocześnie serca Polaków się wzmacniały, rósł opór i zaczynała dojrzewać nadzieja. To nie była ofiara daremna. My uczniowie Gimnazjum w Starym Pilczynie im. Księdza Jerzego Popiełuszki jesteśmy tego dowodem. Nasz Patron uczy nas odwagi, miłości i poszanowania dla innych a także wytrwałości w dążeniu do celu. Uczy nas patriotyzmu, cierpliwości i pokory, pokazuje nam co w życiu jest ważne, ,,za co warto życie dać… ‘’ Dziś otaczany jest kultem świętości. I znów zło w dobro się obraca, a ksiądz Jerzy z łagodnym uśmiechem błogosławi narodowi z wysokości ołtarzy.
Zespół Szkół w Starym Pilczynie.   Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew.   Skontaktuj się z nami: tel/fax 25 684 52 48,  e-mail: zs.pilczyn@gmail.com