PRZEBIEG NAUCZANIA W ZS W STARYM PILCZYNIE

OD DNIA 04.05.2021R NA CZAS DO 29.05.2021R.

 

OD 4 MAJA 2021r:

  1. Klasy I – III zajęcia w szkole wg. dotychczasowego planu i harmonogramu:
  2. Początek zajęć godz. 8.00
  3. Lekcje odbywają się w salach:

                  Klasa I – sala nr 20

                  Klasa II – sala nr 31

                  Klasa III – sala nr 18

  1. Klasy 4-8 nauczanie zdalne

 

OD 17 MAJA 2021r:

NAUCZANIE: STACJONARNE DLA KLAS I – III; HYBRYDOWE DLA KLAS IV – VIII

Początek lekcji w szkole godz. 7.45 dla wszystkich klas od I do VIII uczących się stacjonarnie.

Nauczanie zdalne w domu zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

  1. Zajęcia będą się odbywać w salach:

Klasa I – sala nr 20

                  Klasa II – sala nr 31

Klasa III – sala nr 18

  1. Zajęcia w szkole w „systemie co drugi dzień”:

 

DATA

NAUCZANIE W SZKOLE:

Klasa/numer sali

NAUCZANIE ZDALNE

(w domu)

17.05

V-nr 25          VIIa-nr 29         VIII-nr 30

IV, VI, VIIb

18.05

IV-nr 23         VI-nr 29             VIIb-nr 25

V, VIIa, VIII

19.05

V-nr 25          VIIa-nr 29         VIII-nr 30

IV, VI, VIIb

20.05

IV-nr 23         VI-nr 29             VIIb-nr 25

V, VIIa, VIII

21.05

V-nr 25          VIIa-nr 29         VIII-nr 30

IV, VI, VIIb

24.05

IV-nr 23         VI-nr 29             VIIb-nr 25

V, VIIa, VIII

25, 26,27 maja Egzamin Ósmoklasisty dzień wolny dla uczniów klas I – VII

28.05

V-nr 25          VIIa-nr 29         VIII-nr 30

IV, VI, VIIb