Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Starym Pilczynie   otrzymała wyróżnienie oraz  certyfikat „Szkoły Myślenia Pozytywnego”, a wraz z nim dodatkowe materiały na realizację działań wychowawczo-profilaktycznych. 

Zostaliśmy wybrani do wyjątkowego grona 50 szkół z całej Polski, które przez cały rok 2020 będą współpracowały z  Instytutem Edukacji Pozytywnej  nad wspieraniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  

Jest to projekt z zakresu zdrowia publicznego pn. „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 Koordynatorem projektu jest psycholog szkolny, p. Anna Wojda.

 

 

Zespół Szkół w Starym Pilczynie.   Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew.   Skontaktuj się z nami: tel/fax 25 684 52 48,  e-mail: zs.pilczyn@gmail.com