Wszystkie Kolory Świata
Wszystkie Kolory Świata.

 

 

Głosowanie do 15 marca 2019  https://www.wszystkiekoloryswiata.pl/lalka/194 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II


Szkoła Podstawowa należy do Klubu Szkół UNICEF, dlatego wzięła udział w projekcie „Wszystkie Kolory Świata”. Celem projektu było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji oraz otwartości na inne kultury. Akcja ta uświadomiła również, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz także przyjemne, a dodatkowo pozwala na zebranie środków koniecznych do ratowania życia najbardziej potrzebujących dzieci. W ramach projektu "Wszystkie Kolory Świata" zostały przeprowadzone zajęcia informujące uczniów  o celach akcji i jej etapach . Dzieci dowiedziały się również o problemie dostępu do szczepień na świecie  (wykorzystanie prezentacji UNICEF).  W szkole na gazetce samorządu uczniowskiego pojawiły się informacje o projekcie, plakat, ulotka oraz hasła zachęcające do uszycia laleczki. Rodzice również zostali poinformowani o przedsięwzięciu za pomocą dziennika elektronicznego. Szycie laleczek odbywało się w domach z pomocą najbliższych, co sprzyjało  zacieśnianiu więzi rodzinnych oraz skłaniało do wspólnych rozmów na temat problemu szczepień. 7 lutego, w ferie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Wszystkie Kolory Świata" , na które zaproszona była społeczność lokalna. Podczas imprezy uczniowie wystawili przedstawienie "Aladyn", które wprowadziło publiczność w magiczny nastrój i skłoniło do refleksji, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie, każdy zasługuje na miłość. Ósmoklasiści z zaangażowaniem odegrali historię Aladyna, natomiast dzieci z klasy 5a oraz 3 pięknie zatańczyły. Następnie uczennice za pomocą prezentacji opowiedziały czym zajmuje się UNICEF, wyświetliły spot z kampanii, prezentacje o celach projektu, rozdały ulotki. Dzieci z klasy 4, 5b oraz 6 zaśpiewały piosenki: "Wszystkie dzieci nasze są", "Piosenka o pomaganiu" oraz "Dzieci świata". Podczas spotkania goście mogli obejrzeć laleczki i je zakupić. W sumie zebraliśmy 420 zł. Laleczka Zuzi Rusak wzięła udział w konkursie, gdzie nagrodą był koncert Majki Jeżowskiej. Po obchodach podsumowujących projekt odbyło się nocowanie w szkole, w którym brali udział uczniowie klasy 8, p. Anna Błażejczyk oraz p. Aneta Bogucka.

Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli aktywny udział w projekcie: uczniom, nauczycielom (szczególnie p. Katarzynie Kaweckiej i p. Milenie Balcerzak-Węgrzyn), rodzicom, paniom woźnym oraz uczestnikom spotkania, podczas którego były sprzedawane laleczki. Uczmy nasze dzieci, że pomaganie jest fajne.

Szkoła za udział w projekcie otrzyma Certyfikat  Społecznie Zaangażowanej Placówki.

Koordynator projektu: Anna Błażejczyk

 

Zespół Szkół w Starym Pilczynie.   Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew.   Skontaktuj się z nami: tel/fax 25 684 52 48,  e-mail: zs.pilczyn@gmail.com